Arşiv

Posts Tagged ‘süreç’

İş Süreci Haritalama!!!

Ekim 10, 2014 2 yorum

kıyaslama(1)Süreç, bir iç veya dış müşteriye çıktı (hizmet veya ürün) veren tanımlanabilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir görevler topluluğudur. Bir süreci ele almamız için öncelikle o süreci tanımamız gerekmektedir. Tanımak için ise sürecin dokuz temel öğesini iyi ayırt etmeli ve bu öğeleri tanımalı-tanımlamalıyız. Bu öğeler aşağıda açıklanmaktadır.

  • Müşteri : Ürün veya hizmetin içi veya dış alıcısı,
  • Çıktı İhtiyaçları : Müşterinin ihtiyacı olan ürü veya hizmetin, müşteri ile ortaklaşa tanımlanmış ve ölçülebilir özellikleri,
  • Çıktı : İhtiyaçları karşılayacak ürün veya hizmet,
  • Konusu : Ele alınan bir süreç içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü,
  • İşlemler : Sürece tabi olan materyal üzerinde değer eklemek için tanımlanmış eylem veya eylemler topluluğu,
  • Girdi İhtiyaçları : Tedarikçinin sağlaması istenen ürün veya hizmetin, tedarikçi ile ortaklaşa tanımlanmış ve ölçülebilir özellikleri,
  • Girdi : Girdi ihtiyaçlarını karşılayacak, tedarikçinin sağladığı ürün veya hizmet,
  • Tedarikçi : Girdileri temin eden kişi ve/veya organizasyon,
  • Proses Sınırı : Süreç sahibinin müşteri/tedarikçi ilişkileri ile sınırları tanımlanmış sorumluluk alanını ifade etmektedir.

İş süreci haritalama, bir işin yapılış biçimini anlamak için anahtar rol oynayan bir yöntemdir. Süreçleri haritalama gerçekte neler olduğunu gün Daha fazlasını oku…

Reklamlar

PROBLEM ÜZERİNDE ATILMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ ADIMLAR!

Aralık 26, 2013 Yorum bırakın

untitledKarşılaşılan bir problem üzerinde öncelikle kararların alınmasından sorumlu bir konumda isek, son kararın alınması aşamasında, fikirlerimiz önemli ölçüde rol oynayacaktır. Kendimize çeşitli sorular sorarak hareket edebiliriz. Aşağıdaki başlıklar da bize bu konuda yardım edebilecek durumda olduğu kanısındayım.

1. Problemi oluşturan durum nedir?Bu bilgiyi edinmemiz, bize problemin ne derece acil olduğu veya büyüklüğü hakkında çeşitli bilgiler veriyor mu?

2. Benzer problemi oluşturan nedenler nelerdir?Ne tür hareketler geçmişte bu tür problemler için uygulanmıştır, kim hangi nedenle uygulamıştır ve yarattığı etkiler nelerdir?

3. Problemin o anki planlar, süreçler, politikalar, programlar ve hedeflerle ne tür bir ilişkisi vardır?Problem, geçmişten beri askıya alınmış olan karar verme durumu ile bir yakınlık taşıyor mu? Daha fazlasını oku…

İş Takibi Yapmak Öyle Zor ki!

İş Takibi Yönetimi

Öncelikle yazı biraz sektör bazlı olabilir, herkes kendi sektörünü göz önünde bulundurarak bağlantı kurabilir.

“Terzi” ve “kendi söküğü” mevzusuna değinmekle başlayabiliriz. Yani her yere sistemler kuran yazılım firmalarının kendilerine bir iş takip ve yönetimi sistemi kuramamalarını anlatalım bu yazıda.

İş takibi ve yönetimi nedir?

Yapılacak olan işlerin çıkarılması, belirlenmesi, zaman ataması yapılması ve eldeki kaynaklarla ne kadar zamana yayılacağının / ne kadar sürede yapılacağının kararlaştırılmasıdır.

Zor mudur?

Oldukça.

Tanım gayet basit, yapılacaklar da basit görünüyor. Ama yapılmasını ne zorlaştırıyor? Asıl mesele de burada yatıyor zaten. Olaya 2 açıdan bakmak gerekiyor.

1. Yöneticilerin açısından

İş takibini ve zamanlamasını yapabilmek için yöneticiler işlerin neler olduğunu bilmelidirler. Bilinmeyen Daha fazlasını oku…