Arşiv

Posts Tagged ‘fikir’

Kendini İşe Adamama Problemi!!!

Temmuz 7, 2015 Yorum bırakın

Zaman geçtikçe ve her yeni eleman işe başladığında bir öncekilere göre işe daa az duyarlı bir yaklaşım, daha az bir sahiplenme yaşanıyor sanki. Her yeni kuşak kendi özelliklerini getiriyor ve öncekilerle özellikle işe yaklaşım ve kendini adama konusunda görüş farklılıkları çıkıyor.

Aslında kişinin işe adaması o işe ilişkin beklentilerine kendisine ne fayda sağlayacağı konusundaki görüşlerine bağlı. Şirketler belirli temel konularda eğitim vermelerine karşın yeni kuşaklara ilişkin kendilerini eğitmeyi gerekli görmeyebiliyorlar. Onların işin nedenine ikna olmak ya da önceliklendirilmiş işlerle uğraşmak istedilerini önemsemiyorlar.

Eğer çalışan güvenini ve umudunu yitirirse ve kendini geliştirici bir rekabet ortamı bulamayıp heyecanını da kaybederse problem başlıyor. Halbuki yapıcı geri beslemeler ve kendisinin dikkate alındığını hissettirme, kariyer fırsatlarının sunulması ve iyi bir iletişim bir çok problemi ortadan kaldırabiliyor.    Daha fazlasını oku…

Reklamlar

İnovasyon için Nereden Başlayacağım?

Bir işletmenin inovasyon kapasitesini oluşturan bileşenleri 8 ana başlık altında toplabilir.

Bunlar; liderlik, strateji, insan kaynağı, bilgi/iletişim ağları, kurum kültürü, ürün/süreç inovasyonu yeteneği, analiz yeteneği ve finasmandır. Bir KOBİ’nin “sürekli inovasyon yeteneği” kazanabilmesi için öncelikle mevcut durumdaki inovasyon kapasitesinin ortaya konulması gereklidir. İşletmenin mevcut durumdaki inovasyon kapasitesi lider tarafından ölçümlenmelidir. Lider, firma dışından bir uzmanla beraber çalışarak sonuçlardaki objektifliği garanti altına alabilir.

inovasyon süreci

Daha fazlasını oku…