Arşiv

Posts Tagged ‘enterprise resources planning’

ERP Algısı!!!

Aralık 25, 2015 1 yorum

Bazı durumları ifade etmek için söz söylemek yeterli olmaz, yaşamak lazımdır. Hele hele dışarıdan söz söylemek, yorumda bulunmak; detaylıca düşünmeden, eksi ve artısını görmeden… İşte yaşanması durumunda daha iyi anlaşılan kavram olan ve son yıllarda sürdürülebilir rekabetin vazgeçilmezi olan ERP de bu ifadelerden biridir. Kendi kendine işleyen bir sistem ve basit görüntüsüyle dışarıdan bakanı yanıltan bir süreçtir. Neden dıştan bakıldığında basit görünür? Bu konuda detaylıca düşünüp, biraz da tartışmaya mahal bırakacak tespitlerimi sizlere sunmak isterim:

  • ERP programlarla yönetilen bir süreçtir(“Tıklıyorsun, geliyor”)
  • Sadece bir veya birkaç modülü bilmek, anlamak, ya da görmek(“Bir geliştirme istedik, bir türlü yapmıyorlar” , “ben sadece …butona tıkladım, bir şey yapmadım ki” ),
  • Basit ekranlar ile yönetimin kolay olacağı algısı(“Her şey programdan tıklıyorsun otomatik hesaplanıyor )
  • “Entegre Sistem” ifadesinin anlaşılamaması (“Bu geliştirmeyi benim satın alma ekranına yap, yeter…” )
  • Her şeyi programdan bekleme(“Ne var ya, atın topluca içeri”)
  • Bilgisayar başında ve oturarak iş yapma(“Abi, akşama kadar oturuyorlar işte ne kadar basit”)
  • Daha önce şirket içi yazılım kullanma (“Oooo, excelde bile sütunu rahatça ekliyoruz, buraya niye eklenmiyor!”)
  • Geçmişte oturmuş bir sistem kullanma(“Biz AAA şirketinde bir tıklıyorduk…”)

Daha fazlasını oku…

Reklamlar
Kategoriler:ERP Etiketler:, ,

Bir ERP Hikayesi!!!

Nisan 30, 2015 Yorum bırakın

Stratejik düşüncede ele alınan iki stratejik “bütünlük”vardır: gelecekteki ortam ve gelecekteki iş.

Elf Atochem’in 1997 yılında gerçekleştirdiği bütün şirket operasyonlarını bütünleştiren (entegre eden) bir yazılım uygulaması, enformasyon teknolojisinin önemine olduğu kadar, iş bütünlüğüne de güçlü bir ışık tutan bir örnektir. Bu tür yazılımlara kuruluş kaynak süreci (enterprise resource process – ERP) yazılımı adı verilmişti; amacı da satışla üretim arasında eşgüdüm sağlamaktı.

Elf Atochem bu enformasyon teknolojisi uygulamasını kurmayı ve işletmeyi başarabilen pek çok şirketten yalnızca biriydi. Bu örneğin önemi, bu yazılım türünün, bir şirketin bilgisayar ağına karmaşık bir yazılım yüklemenin çok ötesinde bir anlam taşımasından geliyordu; şirketin, işini ve rekabeti nasıl yürüttüğüyle ilgili olarak çok önemli stratejik konuları gündeme getiren bir özelliği vardı.

Thomas H. Davenport, bu yazılımın ilk uygulayıcıları üzerinde yaptığı ve Elf Atochem dışındaki kuruluşları da içine alan bir araştırmaya dayanarak, şunları söylüyor: Daha fazlasını oku…

ERP Projesi Geri Dönüşümü!!!

Kasım 18, 2014 Yorum bırakın

ERP için yatırımın geri dönüşümünü hesaplayacaksanız aşağıdaki aşağıdaki 5 madde faydalı olabilir ;

. ERP uyarlaması için beklentiyi net ortaya koyun. ERP implementasyonunun başarısız olacağını düşünmektense, işinizi bir sonraki seviyeye çıkarmak için hangi ERP fonksiyonalitesine ihtiyacınız var buna odaklanın.

. Çalışanlara ve iş süreçlerine odaklanın, teknoloji ikinci planda olsun. Kabul edilebilir bir hesaplama için organizasyonel değişikliği nasıl yönettiğinizi çalışanların bunu ne kadar uyguladığı önemlidir. Daha fazlasını oku…

ERP Projelerinde Özelleştirme!!!

Eylül 27, 2014 Yorum bırakın
RTEmagicP_3_3_1_configuration_of_ERP_systemERP çözümleri başlı başına kompleks çözümlerdir. Özellikle son dönemde gitgide fonksiyonelliği artan yeni jenerasyon ERP çözümlerinin işletmenizde neredeyse dokunmadığı departman, operasyon ve kişi yok gibidir. 
 
Bu kadar kapsamlı bir yazılımı aldığınızda o yazılımın size sunduğu standartları mı kullanacaksınız yoksa her şeyi kendi işleyişinize göre özelleştirecek misiniz? Ya da ne kadar özelleştireceksiniz? Nerede duracaksınız? Bu size yarar mı getirecek, zarar mı?
ERP çözümlerinin kapsamı ve karmaşıklığı arttıkça bu soruların cevaplarını vermek de gitgide zorlaşıyor. Customization temel olarak bir ERP sisteminin, işletmenin iş süreçlerini birebir yansıtmadığı durumlarda yazılımı işletmenin süreçlerine uyumlandırmak için ek kod yazılması anlamına geliyor. Bu, ERP implelementasyonu yapan işletmelerin çoğunluğu tarafından tercih edilen yöntemlerden biri.
Öyle ki Panaroma Consulting şirketinin yaptığı araştırmaya göre 2010 yılında, ERP implementasyonu yapan işletmelerin sadece %15’i yazılımı olduğu haliyle ya da çok az bir özelleştirme ile kullanıma almış. Özelleştirme çoğu durumda üzerinde çok iyi düşünülüp taşınılması gereken bir süreçtir. Avantajları olduğu kadar pek çok dezavantajı da olabilir ve siz bunu projenin başlangıcında çok da kestiremeye bilirsiniz.
 
Özelleştirme Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz ?
 
Bir işletmede ERP projesi başladığında ilk akla gelen şey yazılımı işletmenin süreçlerine birebir adapte hale getirilmesi olur. Bir dakika! Siz zaten süreçlerinizi çok iyi yönetemediğiniz için böyle bir yazılıma ihtiyaç duymamış mıydınız? Özelleştirme belki iyi bir yöntem gibi görünebilir ama aynı zamanda tüm ERP projenizi büyük zorluklar içerisine çekecek bir dizi sorunun da başlangıcı olabilir. Seçim işletmenizdeki proje yöneticinizin ellerinde ama öncesinde çok iyi düşünüp taşınmak ve pek çok soruya açık cevaplar vermek gerek ERP danışmanlarının büyük çoğunluğu satın aldığınız yazılımda çok da fazla özelleştirme yapmamanızı size tavsiye ederler. Bu aslında çok doğru ve haklı bir tavsiyedir.

Daha fazlasını oku…

Neymiş bu ERP!!!

Eylül 16, 2014 Yorum bırakın

Günümüzde ERP sistemlerinin şirketlere etkilerini daha fazla hissetmekteyiz. Mali yapıdan üretime, tedarikçiden müşteriye, yerel ve global yönetime, vb. sayılabilecek daha birçok alan açısından ERP önem arz etmektedir. Aslında basit gibi görünen “işte üretiliyor bir şekilde, Excell neyime yetmiyor!!!” diyenlere karşı gelişmekte olan şirketlerin tercihleri ve büyüme etkenleri arasında yer alıyor ERP.

İşte Cengiz PAK’ın dakısacık sunumunda anlattığı ERP, biz mühendislerin vazgeçilmezi, yapı taşları arasında yer almaktadır.

ERP Projesine Başlayacaklar İçin 2 Önemli Nokta Nedir ?

Temmuz 7, 2014 Yorum bırakın

Cengiz Pak Bey’in Linkedin üzerinden paylaşmış olduğu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. ERP projesinin başarılı olması için 2 önemli noktaya parmak basılmış ve detaylandırılmış yazıda…

erp-basarisiERP çalışmanızın başarılı olabilmesi için 2 nokta oldukça önemlidir, bunlar; “hedeflerinizin varlığı” ile “performans kriterlerinizdir”.

Eğer internet üzerinde “ERP projeleri niçin başarısız olur” diye küçük bir araştırma yaparsanız çok sayıda yazı bulacaksınız ancak bu moralinizi bozmasın. Öncelikle bu tür yazıların temel kaynağı “batı medyası” ve çoğunlukla ABD ‘ de yaşanmış örneklere dayanıyor. Diğer yandan bunlar 20-500 Milyon USD aralığındaki projeler (son zamanlarda bu fiyat aralığı daha aşağı indi), diğer bir deyimle Türkiye ölçeğinde hayal edilmesi güç, binlerce çalışanın organize edilmesi gereken projeler. Halbuki ülkemizde gerçekleştirilen projelerin bu büyüklük ile kıyaslanmaları, maliyet açısından aynı cümlede anılması bile mümkün değildir.

Ancak yine de Niçin herkes başarısız projelerden bahsediyor ? veya Niçin projeler başarısız oluyor ? sorularını içinde ERP geçen Daha fazlasını oku…

ERP Nedir?

Haziran 16, 2014 1 yorum

erp_resizeKurumsal kaynak planlama sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems-ERP), işletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla kurulan; bünyesinde çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sistemlerdir.

ERP Sistemleri tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi ve bunlar gibi diğer veri tabanlı yönetim faaliyetlerini birbirlerine entegre etmekte ve bu faaliyetleri otomatikleştirmektedir. Diğer bir deyişle, ERP işletme içi entegrasyonu sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmekte ve böylece de yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır.

ERP Sistemleri firma bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen standart uygulamalar sunmaktadır. Teorik olarak, işletmenin değişik fonksiyonları ortak veri işleme ve iletişim tabanıyla entegre edilmektedir. Ayrıca, değişik alt departmanlardan gelen bilgiler birleştirilmekte, depolanmakta ve sınıflandırılarak yöneticilerin kullanımına sunulmaktadır. Daha fazlasını oku…